Årsmøde 2016

Optog igennem byen Mange deltagere Der blev spillet til optoget
Rigtig mange familier og venner Børnehaven underholdt Guitarspillerne spillede 

Nogle elever viste musik-teater Der blev sunget Også her   ;o)

Og der blev hygget med fodbold
Årsmøde 2010

Revue i samarbejde med de ældre elever og forældrekoret

Igen en rigtig familiefest

Erik Jensen, forhenværende rektor fra Duborg-Skolen

 

Video med mange klips (200 mb - kræver bredbånd)

Det kan tage tid at downloade, men du får næsten 10 min. underholdning :o)

Rekordbesøg i Askfelt

Tilløbsstykke. Hele 200 mindretalsdanskere nød blandingen af familiefest med musik og revy og alvorsord fra talerstolen i et af Sydslesvigs sydligste distrikter.

ASKFELT. - Jeg var slet ikke forberedt på at bringe en hilsen. Jeg var egentlig bare kommet for at hygge mig, sagde en storsmilende formand for Slesvig-Ligaen, Flemming Radsted Madsen, da skoleleder Wolfgang Bradtke bad ham sige et par ord i Askfelt.

Skæbnen ville dog, at Radsted tilfældigvis fandt et par A4-ark i inderlommen af sin jakke, og så fløj ordene ellers af sted. Slesvig-Ligaens formand satte næppe overraskende et stort spørgsmålstegn ved de massive besparelser, delstatsregeringen har bebudet over for mindretallet. Når en dansk skole lukker, så mister danskheden terræn i Sydslesvig.

Er det i realiteten det, det tyske flertal pønser på, eller er det direktøren for delstatsrevisionen, Alois Altmann, der »fører an i en vendetta« som en tak for sidst, spurgte han.

Radsted mindede om, at hovedparten af det 500 millioner kroner store statstilskud fra Danmark bliver brugt til at finansiere lønninger i mindretallet. En del heraf vandrer således direkte i lommen på de tyske skattemyndigheder i form af lønskat. På den måde er de danske skatteydere med til at finansiere tysk velstand.

Mere end 200 mennesker deltog i fredagens årsmødearrangement. Det er absolut rekord, og de mange mennesker skulle ikke fortryde at være med. Dagens omfattende program bød bl.a. på stort optog gennem landsbyen, musikalske indslag fra skolens elever, en imponerende politisk revy fra lærere, elever og forældre og et væld af kulinariske fornøjeligheder.

Aftenens hovedtaler var medlem af årsmødeudvalget Erik Jensen, tidligere rektor på Duborg-Skolen i Flensborg. »Valgsydslesvigeren« kom ind på årsmødemottoet »Glæden ved Sydslesvig - del den med andre« i en retorisk rejse fra mindretallets mikrokosmos til makrokosmos. For mindretallet er så meget mere end organisationer, politik, penge og kulturel udfoldelse.

- I hverdagen kan vi mindretalsdanskere måske være svær at få øje på. Vi går nu engang ikke rundt i nationaldragter med rød-hvide træsko. Vi passer vores job, familier og hobbies som alle andre, sagde han.

Det er i hver enkelt brik af det store puslespil, som udgør mindretallet, den smukke fortælling ligger. Små, individuelle oplevelser fra et liv som mindretalsdansker, påpegede han.

Det være den unge århusianer Erik Jensen, der forelsker sig i landsdelen Sydslesvig under et feriebesøg i 1960 og ikke kan ane, at han tre årtier senere skal vende tilbage for at tage imod et drømmejob som rektor på Duborg-Skolen. Det være den unge Duborg-lærer Signe Petersen, hvis kæreste i 1943 får orlov fra fronten, så de kan giftes. Otte dage senere falder han i krigen. Efter nogle år flytter enkekonen tilbage til Danmark. Hun opretter et mindelegat til støtte for unge sydslesvigere og bevarer hele sit liv kontakten til landsdelen.

Det er samhørigheden, fællesskabet omkring det danske, der fletter disse mange små kapitler sammen til en bog om et unikt og levende dansk mindretal. Årsmøderne er til for at læse op af denne bog. Derfor er årsmøderne og årets motto så vigtige.    Per Dittrich   FlA, 31.05.2010

Årsmøde 2008 Årsmødet 2008 var det første med et stort optog igennem landsbyen. Bagefter bød festen på en kæmpe overraskelse, idet Frode Sørensen overragte 90.000 Dkr (12.000 Euro) på Slesvig-Ligaens vegne til vores nye brandtrappe. Underholdningen stod børnehavens og skolens børn for og selvfølgelig vore Askfelt Danske Sangere.

Optoget var meget stort.

Flot årsmøde-t-shirt.

Salen er for lille til de mange gæster.

Gaby, SSF´s næstformand, bød velkommen.

Førskolebørnene og 1./2. kl. underholdt.

 

 

3.-6. kl. sang bl.a. "Hvalen Valborg".

Video (26,8 mb - kræver bredbånd)

 

Blokfløjtegruppen spillede flot.

Video (11,8 mb - kræver bredbånd)

 

Vi havde omkring 200 besøgende og startede kl. 18.00 med optoget. Kl. 22.00 kørte man hjem efter en dejlig aften.

 

Pengegaven bliver overrakt. Askfelt Danske Sangere underholdt.

Video (2,6 mb)

 

 

Årsmøde 2007 Årsmødet 2007 var en stor fest med syngende børnehavebørn, skolebørn, cheerleadergruppen, blokfløjtespil, guitarspil, Askfelt Danske Sangere og meget folkelig hygge.

Årsmøde 2006

Årsmødet 2006 kunne på trods af startaftenen af fodboldverdensmesterskabet samle over 150 mennesker. Det var en meget fin og hyggelig fest, der endte med "festival-stemning", da forældrekoret afsluttede kl. 22.00! Programmet bestod af 1./2. og førskoleklassens optræden, blokfløjtespillerne, en professionel glasspiller, 3.-6.klassens guitarspillerne og kor og forældrekoret. Desuden var der to årsmødetaler og mad og hygge. :o)

 

Årsmøde 2005

Årsmødet 2005 var en rigtig dejlig, hyggelig og folkelig fest med så mange mennesker, at vi ikke havde stole nok til alle i salen. Men takket vejret kunne vi også opholde os udenfor en stor del af tiden. Raning Krüger, Flensborg-Avis´ politiske redaktør var hovedtaler denne aften. Han gik ind på de "spændende" begivenheder, der havde præget tiden omkring landdagsvalget i foråret 2005. Flemming Radsted, Slesvig-Ligaens formand, var kommet den lange vej fra Sjælland til os, for at holde en rar og indholdsrig tale og for at indvie vores nye legeplads. Slesvig-Ligaen havde i efteråret 2004 foræret os 20.000 Dkr, der dannede en god basis for yderligere at samle penge til dette projekt. Desuden var flere medlemmer af Grænseforeningen blandt vore mange gæster.

 

Årsmøde 2004

Børnehavebørnene sang mange sjove sange.

Skolens frivillige musikgruppe opførte et "hekse-trylle-stykke".

Skolens største elever sang et par flotte, rytmiske sange.

Mens salen var fyldt til bristepunktet, kunne man udenfor styrke sig med pølser, drikkevarer, kaffe og kage.