Skolen blev indviet i 1949.

Vi er taknemmelige, hvis I sender os nogle billeder om de "gode gamle dage".

Til venstre ser du en gammel avisside fra 1949.

Her bliver der skrevet om de første år af dansk skolevirksomhed i Askfelt.

 

Til højre ser du en anden gammel avisside fra starten af 50´erne.

Her bliver der fortalt om bygningen af den nuværende skolebygning. Senere kom der også nogle tilbygninger.

 

Over »den 38. breddegrad«
SFfK's virke gik, som tidligere nævnt, fra første færd over den dengang famøse Sli- Dannevirke-linje. Derfor var det en selvfølgelighed, at man støttede Brønshøj- Husum-fadderskabet med opførelsen af en skole i Askfelt i Hytten Bjerge. Inden da havde fadderskabet etableret en brevskole på dansk i Askfelt. Her var et som »Hønsehus« betegnet udhus ombygget til en skolestue, hvor 21 børn i august 1949 begyndte skolegang under yderst spartanske forhold. Snart måtte også køkkenet tjene til skolebrug. Hønsegården var legeplads. En regulær skolebygning var tiltrængt. Dertil kunne imidlertid ikke dengang ydes statspenge – netop på grund af »den 38. breddegrad«. Opgaven (til ca. 100.000 kr.) var for stor for fadderskabet alene, men med støtte fra SFfK (Sønderjysk Forening for København) blev den løst. Den 17. marts 1951 kunne den nye skole i Askfelt indvies. En del af midlerne var skaffet gennem salg af rosiner, idet en dansk dame i Californien havde sendt foreningen et stort parti af den dengang stærkt eftertragtede mangelvare. Askfelt-Skolen betegnedes derfor populært som »Rosin-Skolen«. Forøvrigt ydede SFfK også bistand til en studenterlejr, hvis deltagere var med til i midten af 1950'erne at planere boldpladsen ved Askfelt-skolen.

Danske skoler siden 1760´erne i Hyttenbjergene!

Dette våben pynter ydervæggen af den forhenværende tyske skole i Brekentorp. Frederik den V. oprettede i sin tid skolerne bl.a. i Askfelt og Brekentorp. Efter det danske nederlæg på Dybbølbanke i 1864 blev disse danske skoler overtaget af den tyske stat. Vores våben, der er magen til det viste (bare ikke i så god stand) finder du i entreen til Askebjerghus på vores skolegrund.

Skolens aktuelle hjemmeside om livet  på og omkring  skolen har eksisteret siden 2003: www.askfelt.de.

Klik venligst på billedet til højre og informer dig yderligere :o)