I 2013 havde vi som hvert år vores emneuge om "sundt og bevidst liv" med forskellige aktiviteter.

 

På skolen var der læsehygge, bevægelses-/koncentrations-lege, og der blev øvet sig i fremstillingen af  kunstobjekter.

Vores motionsdag foregik igen i Sehestedt, hvor der stod 3-10-km-løb på programmet med afsluttende grill-/salat-hygge.

Yoga og et besøg på en bondegård hørte også med til programmet.

 Hvert år har vi vores emneuge om "sundt og bevidst liv". Her ser I nogle indtryk fra 2007.

skrev følgende: Klik venligst her!

 

Vi havde lavet sund mad til indvielsen af vores sansehave, der i 2007 for alvor kunne tages i brug.

 En meget realistisk brandøvelse var både spændende og lærerig.

Det er koldt, når man ved en brandalarm i oktober hurtigt skal forlade skolebygningen og ikke kan tage sin jakke med.

Bogbussen kom mit i øvelsen og havde en bog om danske brandbilder med.

Der skulle øves, hvordan man kan forlade en tagetage ved hjælp af den brandstige.

Nogle elever troede, at der virkelig var ildebrand og pedellen skulle reddes for alvor - lettelse, da brandmanden forklarede øvelsen og roste børnene for deres gode reaktion.

Motionsløbet fandt sted i Sehestedt ved Kieler-Kanalen.

Der kunne løbes 3, 5, 7 og 10 km langs med kanalen - alt efter alder og evner.

Efter løbet kunne eleverne nyde deres medbragte mad og drikke og hygge/bevæge sig på den flotte legeplads.

 

På emneugens program stod i 2005 en dejlig lærerig skovtur.

 

I 2004 stod der bl.a. morgengymnastik og selvforsvar på programmet. Sund mad skulle også tilberedes.